Geri Dönüşüm

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim süresine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.

Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?

– Ülke Ekonomisine katkıda bulunur,
– Doğal kaynaklarımızı korur,
– Enerji kaynaklarımızı korur,
– Atıkların miktarı azalır.

Bilinçli olarak doğayı koruyabilirsiniz. Doğanın pili bitmeden; çevreyle dost olmanın birçok yolu vardır ve geri dönüştürülebilir ürünler kullanılarak dünyayı yok olmaktan kurtarabilirsiniz. Saydaş Plastik olarak geri dönüşüm için sloganımız; Geri dönüşüm yeniden diriliştir, felsefesini benimsemektedir.

Atık Maddelerin Doğaya Zararları?

Çevre kirliliği sorunu son yüzyılda problemler silsilesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde çarpık kentleşme, ve aşırı sanayileşmenin etkilerinden ötürü büyük atık problemleri karşımıza çıkmaktadır. Hurda plastik atıklar doğada, en az 1000 yıl gibi bir sürede kaybolmaktadır. Ayrıca plastik atıklar, çevreye en çok zarar veren atıklardandır.  Bu durumda plastik geri dönüşüm yaşanabilir bir dünya ve ekosistemin korunması adına oldukça önemli bir çalışmadır.

Atıkların çevresel Etkileri?

– Yangınlar ve patlamalar
– Küresel ısınma
– Hava kirliliği
– Bitki örtüsünün zarar görmesi
– Yer altı suyu kirliliği
– İstenmeyen Kokular

Geri dönüşebilen maddeler: plastik, hurda plastik, kağıt, alüminyum, cam, varil, İBC, piller, motor yağı, beton, kontamine, organik atıklar, elektronik atıklar ve akümülatörler şeklinde sıralanabilmektedir.