İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş sağlığı ve güvenliği, ‘İSG’ kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

Çalışma hayatında meydana gelen iş kazaları, küresel ölçekte çalışma hayatının en önemli problem alanlarından birini oluşturmaktadır.

Diğer taraftan iş kazalarının önlenmesi veya en azından asgari bir düzeye indirilmesi için geçmişten günümüze, başta teknik ve yasal düzeyde olmak üzere, birçok düzenleme yapılmıştır.

Ancak meydana gelen iş kazalarına baktığımızda, yapılan bu düzenlemelerin çok fazla yeterli olmadığı görülmektedir. Bu durum sorunun yalnızca teknik veya yasal düzeyde ele alınmasının yeterli olmadığını, çalışma hayatında “insan” faktörünün de en az diğer faktörler kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu noktada üzerinde önemle durulan kavramlardan biri güvenlik kültürüdür.

Güvenlik kültürü, işyerindeki her seviye ve gruptaki herkes tarafından benimsenen, çalışan güvenliği üzerinde yüksek bir değeri (öncelik) ifade eder.

Saydaş Plastik, tüm faaliyetlerinin başlangıcında insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte,

Saydaş Plastik, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Güvenli çalışmak, Saydaş Plastik bünyesinde çalışmanın ön koşuludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Saydaş Plastik için verilen hizmet kadar öncelikli konularından biridir. Hedefimiz; uygulanabilir, tutarlı ve tüm yasal mevzuatlara ve ilgili şartlara uygun, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini ortaya koyarak, kazasız bir iş ortamı oluşturmayı amaçlar.

Tüm çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirilmektedir. Alınan kararları uygulama hususunda tüm çalışanlar, kendilerinin ve birbirlerinin denetçisidir. Böylece bir güvenlik kültürü oluşturmak hedeflenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki tüm çalışmalardan, önlemlerin alınmasından ve uyulmasından sadece çalışanlar değil, çalışma ortamında bulunan yöneticiler, ziyaretçiler dahil herkes sorumludur, bu bilinçle hareket edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla gerekli olan tüm ekipman ve teçhizatın temin edilmesi, bu çalışmaların eğitimlerle desteklenmesi Saydaş Plastik yönetimi tarafından sağlanmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan madde ve eklere uyan,

Gerekli iş güvenliği eğitimleri düzenli olarak çalışanlarına verilmektedir.

Kaza sıklığını en aza indirmenin yolları araştırılmakta,

İşçiler işe alınırken sağlık muayenesinden geçirilerek, kendilerine uygun olan işlere yerleştirilmektedir.

Saydaş Plastik, kuralcı değil önleyici yaklaşım benimsenmektedir.

Doğal afet ya da toplu olaylarda nasıl bir iş birliği sağlanması gerektiği konusunda tatbikat ve alıştırmalar sık periyodlar halinde gerçekleştirilmektedir.

Saydaş Plastik, İş Sağlığı ve Güvenliğini benimsemek konusundaki kararlılığını bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmektedir.

Bu amaçla kurmuş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi sürekli iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur.