Sektörün öncülerinden olarak vermiş olduğumuz kaliteli hizmetleri sayesinde geri dönüşüm faaliyetlerimizin yer aldığı tesislerimizde atık hurdalardan yılda yaklaşık olarak 14.000 ton PE, 1.000 ton YYPE, 750 ton PP granül üretilmektedir ve bu toplamda yaklaşık 16.000 ton atığın geri kazanımını sağlamaktadır.

Yıllık 36.000 adet IBC, 25.000 adet çeşitli ebatlardaki plastik ve 2500 ton metal ambalajların geri kazanımı gerçekleştirilmektedir. Tesislerimize gelen kontamine atıkların tümünün % 97’si geri dönüştürülerek tekrar kullanımı sağlanırken, % 3’ü ise bertaraf işlemleri sonucunda ülkemizin elektrik santralinde yakıt olarak kullanılmaktadır.

Menü