Tanker Temizleme

Kimyasal taşıyan donanımların temizlenmesi hakkındaki yasal mevzuat ve 29 Ocak 2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği’dir.

Lisanslı firmalar tarafından yapılan Tanker Temizleme amacı; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlemesi ve yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların, çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlanması ve kontrolünün yapılmasıdır.

Kimyasal ürünleri taşıyan donanımlar kapsamına; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan ekipmanlar (tanker tipi araç ve  konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler, taşıma kapları: IBC tank, plastik varil ve bidonları) dahildir.

Taşımacılık/lojistik sektöründe ve kimya sanayide güvenilir tank ve konteyner temizliği gereklidir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak mal akışının giderek artmasıyla daha yüksek temizlik kalitesi gereksinimleri ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde, kimyasal taşıyan donanımların temizlenmesi hakkında bilinç günden güne yükselse de henüz yeterli düzeye ulaşmış değildir.

Tebliğ kapsamında genel kurallar;

Tanker temizleme sürecinde, taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar (IBC Tanklar) için temizleme zorunluluğu, taşınan ürünün ve taşıyan aracın (IBC Tank) özelliğine bağlı olarak taşıyıcı ve üretici tarafından belirlenir. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme zorunludur.

Ekipmanın temizlenmesi gerekiyorsa yetkili tesislerde temizlenerek, taşıyıcı tarafından Temizleme Belgesi alınması zorunludur. Taşıyıcılar dolum öncesinde yüklemenin yapıldığı tesise bu belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler.

Üretici, dolum işlemini yapan tesisler/yükleyiciler, temizlenmiş ekipmanların Temizleme Belgesini sorgulamak durumundadırlar.

Üretici, dolum işlemi yapan tesisler/yükleyiciler, temizleme yapılmış ekipmanların dolum öncesi Temizleme Belgesini almakla ve bir nüshasını Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kuruluşa iletmekle yükümlüdür.

Temizleme tesisleri Bakanlıktan Temizleme İzin Belgesi almakla yükümlüdürler,

 Saydaş Plastik firması olarak,

İçerisinde kirletici içeren IBC Tanklar, kirlilik durumlarına göre ayrılmaktadır.

Yıkama prosesinde sıcak ve tazyikli su kullanılması kirleticinin daha hızlı bir şekilde uzaklaşmasını sağlamaktadır.

Yıkama işlemi tamamlanmış olan IBC Tanklar, önce kaba süzdürme işlemine alınır. Sonrasında kurutma ünitelerine alınarak tamamen kirletici ve sudan (nemden) arınmış bir IBC Tank elde edilmektedir.

Herhangi bir sızdırmanın yaşanmaması adına her IBC Tank basınçlı hava testleri ile kontrol edildikten sonra satışa hazır hale getirilmektedir.

Temizleme İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Temizlenecek araç ya da ekipmanda en son taşınan kimyasalın cinsine uygun temizleme yöntemi seçilerek aracın ya da ekipmanın kimyasallardan tamamen arındırılması sağlanmaktadır.

Bu işlemler sonucunda açığa çıkan atık suyun ise; tesisin arıtma tesisinde arıtılarak ya da en yakın arıtma tesisine iletilerek bertarafı sağlanmaktadır.

Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar için temizleme zorunluluğu, taşınan ürünün ve taşıyan aracın özelliğine bağlı olarak taşıyıcı
ve üretici tarafından belirlenir. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme zorunludur.