Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması gerekmektedir.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.

Tehlikesiz Atık Üreticilerinin Yönetmelik kapsamında bazı yükümlülükleri;

Başlıca Boya, Kimya, Kozmetik, Petrol, Tarım ve Gıda, Tekstil ve Hammaddeleri, Deri ve Deri Mamulleri, Enerji, Ambalaj, Demir Çelik, Metal, Maden, Oto Ana ve Yan Sanayi, İlaç ve Eczacılık vb. sektörler de yüklü miktarlarda atıklar oluşmaktadır. Her atık üreticisinde olduğu gibi tehlikesiz atıklar içinde, atık üreticilerin bazı sorumlulukları mevcuttur. Bunlardan bazılar, Tehlikesiz atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, tesisinden kaynaklanan tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik olarak hazırladıkları üç yıllık atık yönetim planını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunmakla ve hazırlanan yönetim planını uygulamak,

Tehlikesiz atıklarını tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda, sızdırmaz, emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda birbiriyle karıştırmadan ve tehlikeli atıklardan ayrı geçici olarak muhafaza etmekle, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolamak,

Tehlikesiz atıklarını çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine göndermekle yükümlüdürler.

Tehlikesiz atık beyan formunu, her yıl takip eden yılın en geç mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamak,

Tehlikesiz atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bilgi vermekle, atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılamakla, yükümlüdür.

Tehlikesiz atıkların, ekonomiye katkı sağlamak ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır.

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri;

Plastik Atıklar (plastik bidonlar, mavi bidonlar, beyaz bidonlar, PE içeriğe sahip atıklar) kendi içlerinde uygun şekilde ayrılırlar.

Ayrılmış olan plastik atıklar kırma işlemine tabii tutulurlar. Granül prosesinde kullanılmak için plastik çapak haline getirilirler.

Metal hurdaları parçalamak/boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak ve arındırma işlemine tabi tutarak hammadde niteliğine getirmek maksadıyla faaliyet gösteren metal sektörüne hazır hale getirilmektedir.

 Saydaş Plastik tesisine gelen atıklar şu şekildedir;

  1. IBC Tanklar
  2. Sac variller
  3. Plastik bidonlar (mavi, beyaz…vb.)
  4. Plastik kova
  5. Teneke atıkları
  6. Plastik çapaklar ve yongalar